Bøger og artikler

BØGER OG ARTIKLER

Her kan du læse mere om nogle af de bøger og artikler, som jeg har skrevet gennem tiden. 

 • Handicaps-holdninger og beskrivelser - Gad, 1977
 • Den Ny Børnekarakter - Pædagogisk Psykolog Forlag, 1987
 • Integration i folkeskolen - Gyldendal, 1980
 • Heltidsskolen - vildvej eller udvej? - Pædagogisk Psykologisk Forlag, 1987
 • Specialundervisning, et fag i udvikling - Billesøe og Baltzer, 1987
 • Video-vold mod børn? - Pædagogisk Psykolog Forlag, 1987
 • Kan Barndommen Vente - Drømmen om helhed - Pædagogisk Psykologisk Forlag, 1990
 • Bristet Barndom - om truede børn - Pædagogisk Psykologisk Forlag, 1992
 • Mobning-også et forældreansvar - DAFOLO, 1993
 • Skolens sociale liv! - DAFOLO, 1995
 • De nye Børn - Børns Vilkår, 1996
 • Børn har brug for`, om kvalitet i daginstitutioner - Børns Vilkår, 1996
 • Der er også børn i skilsmisserne - Børns Vilkår, 1998
 • Børnenes skilsmisse - Børns Vilkår, 1998
 • Omsorgssvigt, hvorfor, hvad gør vi? - Børns Vilkår, 1998
 • De Nye Forældre og deres Børns - Børns Vilkår, 1999
 • I skole hele dagen - Børns Vilkår, 2000
 • Pædagogen som Opdrager - Børns Vilkår 2001
 • Pædagogiske Teorier - Billesøe og Baltzer, 1982
 • Temaer Fra Fremtidens Skole - Skolepsykologi, 1985
 • Udviklingspsykologiske Teorier - Munksgaard, 1987
 • Psykologer, hvad laver de? - Dansk Psykologisk Forlag, 1986
 • Folkeskolen I dag - Kroghs Forlag, 1987
 • Forældresamarbejde - Kroghs Forlag, 1987
 • Håndbog i specialpædagogik - Gyldendal, 1999
 • Lærer i dag - Kroghs Forlag, 1990
 • Bogen om skolebarnet - Gyldendal, 1992
 • Mobbedreng - Børnerådet, 1998
 • Helhed i Skolen - Mukon, 2000
 • Den sociale Dimension - Kroghs forlag, 2001