Foredrag og kurser

NYHED :

WEB-seminar 29. SEPTEMBER 2023


Er det at sætte grænser for et barn en form for overgreb?

Denne stream er arrangeret af Frydenlund

I dette webinar vil John Aasted Halse komme ind på, hvordan man i hjemmet, dagtilbuddet og skolen kan gribe opdragelse an, så man skaber selvstændige og socialt kompetente individer

Hvad er børneopdragelse i dag? Ikke kæft, trit og retning. Ikke smæk og lussinger, men hvad er det så, og hvordan griber vi opdragelsen an så børn kan udvikle sig til selvstændige og socialt kompetente individer? Det forudsætter, at de møder omsorgsfulde voksne, der stiller krav, og som tydeligt viser børnene, hvor deres egen grænse går. Og det handler ikke om grænser eller ej, men hvilke grænser! For det at sætte grænser må ikke blive målet i sig selv.

Grænser og et NEJ vil ganske givet af børn blive opfattet som intet mindre end et overgreb, men et overgreb, der fra tid til anden kan være nødvendigt. Men måske har vi, mens børn har fået lov til at fylde mere og mere, tabt, ja helt opgivet autoriteten?

I dette foredrag, der er delvist baseret på John Aasted Halses bog ”Den nødvendige opdragelse – ér opdragelse nødvendig?”, gives et kvalificeret og kærligt bud på, hvad børneopdragelse er i dag, og hvordan vi kan gribe opdragelsen an i hverdagen, i hjemmet, dagtilbud og skolen.

I webinaret får du:

  • Viden om, hvad god opdragelse bør indeholde
  • Konkrete råd til at sætte grænser for børn

Praktisk: Webinaret foregår online og koster ikke en krone.

Alt du skal gøre er at tilmelde dig. Du modtager efterfølgende et link, som du skal benytte, når webinaret starter.

https://zevio.com/da/event/er-det-at-saette-graenser-for-et-barn-en-form-for-overgreb-1838

Foredragsholder John Halse

Foredrag

I mere end 35 år har jeg holdt foredrag

Jeg holder mange inspirerende foredrag, som tager udgangspunkt i mine mange bøger om børn, opdragelse og den moderne familie. 

Trænger du som fagperson eller forældre til et humoristisk, lærerigt, levende og nærværende "spark bagi"?


Jeg tilbyder foredrag med rig mulighed for at stille spørgsmål og plads til at diskutere de svære emner. Jeg gør mig meget umage i at formidle mine budskaber, som alle kan forstå.


Som person er jeg hudløs ærlig, og jeg bruger min menneskelighed i mit arbejde.

Foredrag kan typisk være for:  • Forældre i dagtilbud og skole
  • Alment interesserede borgere og for eksempel foregå i regi af et oplysningsforbund
  • Kirker/menigheder
  • Foreninger


Kommuner, institutioner, dagplejere, skoler, osv., kan rekvirere et oplæg i forbindelse med en temadag, et debatmøde, personaleaften, eller andet. 

Oplægget sammensættes efter behov og ønsker fra jer. Typisk vil vi her holde et møde, hvor vi sammen finder ud af, hvordan forløbet skal være.


På den måde sørger jeg for, at indholdet bliver relevant for netop jer.


Et oplæg på en personaledag-eller aften vil typisk have en varighed på ca. 2 - 3 timer. 

Oplæg er rettet mod medarbejdere i: 

  • Dagtilbud
  • Fritidsordning, klub
  • Forskellige typer af skoler (friskoler, folkeskoler, efterskoler, mv.)
  • Andre interesserede fagpersoner, f.eks. sundhedsplejerske, socialrådgivere.

 

Nogle af foredragene kan efter aftale kombineres således, at to eller flere af emnerne kan behandles.

Kontakt mig her

Foredragsholder John Halse

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Foredragsholder John Halse

Her kan du læse mere om mine foredragsemner.

❉ Der er altid mulighed for at få tilpasset foredraget efter eget ønske til dit arrangement.


❉ Alle foredragene kan inddeles efter aldersgruppe (foredrag om børn fra 0-6 år og foredrag om børn fra 6-16 år).


❉ Derudover kan foredragene ligeledes tilrettes forskellige professioner fx. pædagogiske medarbejdere i dagtilbud og skoler, socialarbejdere og sundhedspersonale.