Dilemmafamilien - Den moderne familie

For mange er det rigtig svært, at få arbejdsliv og familieliv til at gå op i en højere enhed. Mange ønsker egentlig også at få en bedre balance, men særligt økonomiske forpligtelser - og derfor arbejde - gør det lettere sagt end gjort. 

DILEMMAFAMILIEN - DEN MODERNE FAMILIE

Kan arbejdsliv og familieliv hænge sammen i en travl hverdag ?

Moderne forældre gør som oftest en stor indsats for at få arbejdslivet og forældreskabet til at hænge sammen. Men det er af og til svært: Arbejdslivet kommer tit til at definere, hvad man kan gøre i privatlivet. Samtidig kan det være svært at finde ud af, hvordan man som forældre skal handle i opdragelsen af og omsorgen for børnene. Og man kan ikke altid bruge sin egen barndom som model.


Og hvilke muligheder har familien nu og fremover? Kán det lade sig gøre at have en velfungerende familie samtidig med, hvis far og mor arbejder på fuld tid?


Endelig: Dagtilbud og skole skal ikke længere blot give et mindre supplement til hjemmets omsorg og opdragelse. Disse institutioner har her en central funktion. Det er et forhold, der forudsætter samarbejde, gensidig respekt og dialog. De fleste forældre tager deres ansvar på sig, mens andre er kritiske og krævende overfor medarbejderne i dagtilbud og skole.  


Foredraget sætter fokus på ét af tidens mest aktuelle emner set i relation til børns og børnefamiliens forhold og tager udgangspunkt i min bog: "Dilemmaer i den moderne familie".