Kursusemner

Kursusemner

1.


Personlighedskarakteristik af det `tidstypiske barn`

4.


Forudsætninger for opdragelse: nærvær, samvær, tydelighed

7.


Spilleregler -

`kan-og skal-regler`

10.


Iagttagelse og analyse

13.


Medarbejderen som rollemodel

2.


De mange nye `børnediagnoser`, som f.eks. fighterbørn, bimmerbørn, radarbørn og pejlerbørn. Myter og realiteter

5.


Grænser - og grænser for hvad?

8.


Det kompetente barn, myte eller virkelighed?

11.


Kommunikation i opdragelsen

14.


Den voksnes personligheds betydning 

3.


Hvad er opdragelsesmålene?

6.


Inddragelse

9.


Vejledning, vurdering, sanktion

12.


Gruppens betydning som `opdrager`

Dit emne


Her sammensætter jeg Jeres emne efter behov.