Robusthed - selvværd og sensitivitet

ROBUSTHED - SELVVÆRD OG SENSITIVITET

- en sammenhæng, en modsætning?

Det her foredrag handler om robusthed, selvværd og sensitive børn. Børn skal ikke presses ud i at præstere noget umenneskelige - tværtimod handler det om, at have en vis styrke, når børn møder modstand.

Vor tid myldrer med nye begreber om børn: De skal have selvværd men også være robuste. Senest er begrebet ”det sensitive barn” kommet på banen. Det drejer sig om børn, der er meget forsigtige og tilbageholdende, som tåler modgang dårligt og som kan have svært ved indgå i sociale sammenhænge.


Men hvad er grunden til, at vi har fået denne ”diagnose”. Er der realiteter bagved, ér der en børnegruppe, der på grund af indere biologiske årsager har denne sensitive personlighed? Eller skal årsagen nærmere findes i disse børns opvækstforhold? Det kort svar er, at det ved man ikke helt i dag.


Overfor dette står begrebet robusthed. Kun hvis børn i besiddelse af et vist mål af robusthed eller modstandskraft kan de nemlig trives nu… og fremover.


Er der så en sammenhæng mellem at være sensitiv og mangle et vist mål af robusthed?

Mit svar er ja. Hvis forældre overbeskytter deres børn, hvis de ikke udfordrer børnene med opgaver i hjemmet, ikke ansporer børnene til selv at prøve at løse forskellige opgaver, men løser opgaverne for børnene, lades de i stikken og kommer ikke til at opleve modgang og dermed får de heller ikke de nødvendige redskaber til at løse vanskeligheder i hverdagen. De er kort sagt blevet afhængige og uselvstændige.

 

Foredraget sætter fokus på den megen debat om, de mange børnediagnoser, især "det sensitive barn" og "det robuste barn"!